SBI Systemy Biurowe Integracja Marcola i Wspólnicy to szczecińska spółka należąca do mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej, zatrudnia 9 osób. Zajmuje się sprzedażą i serwisem profesjonalnych urządzeń do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów oraz integracją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
SBI nie tylko sama w sposób świadomy korzysta z własnych zasobów, ale jej kluczowy obszar działalności wspiera inne przedsiębiorstwa w realizacji celów CSR.

 Działania, jakie podejmują na rzecz środowiska naturalnego:

- Oszczędność papieru poprzez druk dwustronny lub drukowanie kilku stron na jednym arkuszu

- Prowadzenie audytów i seminariów dla klientów w zakresie optymalizacji procesów biurowych

- Opracowanie autorskiej koncepcji SBI Business Solutions, która umożliwia redukcję i kontrolę kosztów przetwarzania dokumentów oraz zwiększenie efektywności procesów pracy (redukcja kosztów produkcji i obiegu dokumentów papierowych nawet o 60%)

 

http://sbi.pl/

◀ powrót