Hotel Pro-Vita jest przykładem średniej wielkości przedsiębiorstwa, który filozofię działania oparł na wartościach bardzo bliskich wzorcom społecznej odpowiedzialności biznesu. Hotel propaguje zdrowy i ekologiczny styl życia, specjalizuje się w profilaktyce i regeneracji zdrowia. Promuje te wartości zarówno wśród klientów, ale także poprzez wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej. Firma szczególnie rozbudowała działania CSR w obszarze pracowników, mając świadomość, że zadowolenie i motywacja zespołu w branży turystycznej, bezpośrednio przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa.

Działania, jakie podejmuja na rzecz środowiska naturalnego:

Oszczędność wody, papieru i energii, m.in.:

- instalacja perlatorów w celu zmniejszenia zużycia wody oraz centralna stacja uzdatniania wody z filtrem jonowo- żywicznym,

- używanie papieru z recyklingu, ponownie wykorzystywanie jednostronnie zadrukowanej kartki,

- oświetlenie LED,

- kocioł z zamkniętą komorą spalania z palnikiem modularnym,

- segregacja śmieci, ugniatarka do śmieci,

- baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej ograniczające koszty energii,

- wentylacja z rekuperacją (z odzyskiem ciepłego powietrza),

- stosowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe materiałów odnawialnych oraz produktów nieszkodliwych dla zdrowia i środowiska,

prowadzenie akcji uświadamiających w zakresie oszczędzania zasobów oraz edukacyjnych zajęć ekologicznych dla dzieci.

 

http://hotelprovita.pl/ 

◀ powrót