Oszczędzanie ciepła:

- nie nagrzewaj pomieszczeń, z których nie korzystasz. jeżeli w Twoim biurze są pomieszczenia, do których zagląda się rzadko i na krótko, nie ma co wydawać pieniędzy na ich ogrzewanie. Czasem warto również uszczelnić odrzwia, by ciepło z ogrzewanych części biura nie „wyciekało” do tych, na których ogrzaniu nam nie zależy.

- uszczelnij okna i odpowietrz kaloryfery. Przez nieszczelne okna często uciekają duże ilości ciepła, a zapowietrzony kaloryfer ma mniejszą wydajność. Warto zadbać o usunięcie usterek w tych obszarach.

- nie zasłaniaj źródeł ciepła. Zwróć uwagę, czy meble lub sprzęty nie zasłaniają kaloryfera.

◀ powrót