Oszczędzanie papieru:

- używaj papieru dwustronnie;

- jeśli masz w swoim biurze maszynę wielofunkcyjną (dużą, wspólną drukarkę) ustaw kody dla poszczególnych pracowników - zapobiega to przypadkowym wydrukom lub omyłkowym;

- wprowadź e-faktury oraz elektroniczny obieg dokumentów - jeśli nie jest to niezbędne staraj się nie korzystać z wydruków;

- uświadom pracownikom i współpracownikom zasady dbałości o środowisko - oszczędzania papieru.

◀ powrót