KontaktKontakt


Organizator programu

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

biuro@pracodawcy.biz

91 444 47 88

504 13 55 77

www.pracodawcy.biz


Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

biuro@pracodawcy.biz

91 444 47 88

504 13 55 77

www.pracodawcy.biz